'Ονομα: 

Αικατερίνη

Πατρώνυμο: 

Αναστάσιος

Επώνυμο: 

Παπακώτα

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Γραφείο Διασύνδεσης