'Ονομα: 

Ηλίας

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Πετρίδης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού