Συντονιστής
Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Θεοχάρης Ζάγκας Καθηγητής
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Γραμματέας
Ιωάννης Τσουγκράκης

Τ: 

2310995634

E: 

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. συστάθηκε με την υπ αριθμόν 2706/12-5-99 απόφαση της Συγκλήτου, με στόχο «να χαράζει την πολιτική της σχέσης του Πανεπιστημίου μας με το περιβάλλον». Από το Δεκέμβριο του 2010 συμμετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Από τη σύστασή του μέχρι και σήμερα, το Συμβούλιο έκανε εισηγήσεις για σημαντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα συμμετείχε στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων σχετικών με το περιβάλλον.

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2910/28-5-2015 όρισε τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος.

Η θητεία του Συμβουλίου ορίστηκε μέχρι 31-8-2017.